AKTUALNO
• Sporočanje okvar vodooskrba
• Lokalne volitve 2018
• Svet KS Tinje
• Zimska služba
NAROČITE SE NA INFO.
NAKLJUČNA SLIKA
GALERIJA SLIK
Vreme pri nas    

Svet KS Tinje


Svet krajevne skupnosti Tinje šteje sedem članov:

Predsednik: MAKSIMILJAN TRAMŠEK, Turiška vas na Pohorju 4, 2316 Zgornja Ložnica, tel: 041/780-662
Podpredsednica: BRIGITA KOREN, Tinjska gora 75, 2316 Zgornja Ložnica, tel: 031/292-711
Član; ANDREJ GRACEJ, Planina pod Šumikom 20B, 2316 Zgornja Ložnica, tel: 031/322-864
Član: MIRKO SMOGAVEC, Veliko Tinje 2, 2316 Zgornja Ložnica, tel: 041/730-674
Član: BRANKO GRACEJ, Jurišna vas 17, 2316 Zgornja Ložnica, tel: 041/355-237
Član: ALOJZ CAPL, Radkovec, 2316 Zgornja Ložnica, tel: 041/355-485
Član: LEOPOLD SMOGAVEC, Rep 3, 2316 Zgornja Ložnica, tel: 041/482-375

Nadzorni odbor:

Predsednik: ANDREJA RAMŠAK, Tinjska gora 31A, 2316 Zgornja Ložnica, tel: 040/644-235
Član: JOŽEF BRDNIK, Malo Tinje 3A, 2316 Zgornja Ložnica, tel: 041/748-371
Član: SIMON GOLČAR, Fošt 20, 2316 Zgornja Ložnica, tel: 041/355-454

Komisije:

Vodovod:
Predsednik: LEOPOLD SMOGAVEC, tel: 041/482 375
Član: DUŠAN CAPL, tel: 031/323-550
Član: MAKSIMILJAN TRAMŠEK, tel: 041/780-662
Član: JOŽEF BRDNIK, tel: 041/748-371

Investicije, zimska služba in vzdrževanje cest:
Predsednik: MAKSIMILJAN TRAMŠEK, tel: 041/780-662
Član: BRANKO GRACEJ, tel: 041/355-237
Član: ALOJZ CAPL, tel: 041/355-485
Član: BRIGITA KOREN, tel: 031/292-711
Član: MIRKO SMOGAVEC, tel: 041/730-674

Večnamenski dom in pokopališče:
Predsednik: ALOJZ CAPL, tel: 041/355-485 (DOM KRAJANOV IN GASILCEV)
Član: LEOPOLD SMOGAVEC, tel: 041/482-375 (POKOPALIŠČE)
Član: ANDREJ GRACEJ, tel: 031/322-864

Družbene dejavnosti, nagrade in priznanja:
Predsednik: ANDREJA RAMŠAK, tel: 040/644-235
Član: BRANKO GRACEJ, tel: 041/355-237
Član: ALOJZ CAPL, tel: 041/355-485

Tajnik:
- MIRKO SMOGAVEC, tel 041/730-674

Dom krajanov in gasilcev Tinje:
- ALOJZ CAPL, tel: 041/355-485

Pokopališče:
- LEOPOLD SMOGAVEC, tel: 041/482-375


Nazaj...
VPRAŠANJA KRAJANOV
Odgovori na vprašanja
VPRAŠAJTE NAS
KNJIGA GOSTOV
Kaj so napisali drugi
Posredujte našo stran
VAŠE MNENJE