AKTUALNO
• Novice
• Svet KS Tinje
NAROČITE SE NA INFO.
NAKLJUČNA SLIKA
GALERIJA SLIK
Vreme pri nas    

DRUŠ TVA IN AKTIVI
Prostovoljno gasilsko društvo Tinje

Prvi zametki društva segajo v leto 1985, ko je bila na območju KS Tinje ustanovljena enota Civilne zaščite. Takoj so začeli z usposabljanji in pričeli so se udeleževati raznih tekmovanj. Prve izkušnje in pridobljeno znanje je pri peščici ljudi spodbudilo željo, da so sposobni še kaj več, da želijo v svojem kraju zagotoviti čim večjo požarno varnost ter nuditi prvo pomoč krajanom ob raznih nesrečah. Pohorska trma in vztrajnost sta obrodili sadove, tako so na ustanovnem občnem zboru 17.07.1987, ki je potekal v prostorih stare osnovne šole ustanovili Gasilsko društvo Tinje, ustanovnih članov je bilo 19. Za predsednika je bil izvoljen Janžič Gregor st., kateri je kar 10 let uspešno vodil društvo, nasledila sta ga Ivan Gracej ter Franc Špes. Na začetku je bilo vpisanih 40 članov.

Društvo je s časom pridobivalo vedno več opreme in orodja, zato je bila prostorska stiska vedno večja. Zaradi tega so začeli razmišljati o gradnji gasilskih garaž oz. gasilskega doma in projekt predstavili KS Tinje ter Osnovni šoli Tinje, saj so razmišljali tudi o vključitvi telovadnice v ta objekt. Projekt je bil podprt z obeh strani finančno in materialno. S pridobitvijo idejnega projekta, ki so ga financirali s pomočjo KS Tinje in društev, ki so delovala v tem kraju, je bil 2. septembra 1990 položen temeljni kamen za gradnjo večnamenskega doma. Julija 1992 so se pričela težko pričakovana začetna gradbena dela - izkop temeljev, jeseni so že naredili prvo ploščo. Leta 1995 so dom predali svojemu namenu.

Kljub gradnji doma gasilci niso opustili drugih dejavnosti društva. Vseskozi so strmeli, da bi njihovo področje imelo čim večjo požarno varnost, v ta namen so pridobivali sredstva za nakup opreme; seveda pa je bilo zelo pomembno tudi nenehno izobraževanje članov. Danes gasilci razpolagajo z moštvenim vozilom Peugeot Boxer, avtocisterno MAN 4x4 ter motorno brizgalno ZIEGLER. V planu imajo nabavit vozilo GV1 s posadko 1+8 in popolno opremo v vozilu, ki ga glede na kategorizacijo društva predpisuje zakon o minimalni opremljenosti društva do leta 2009.


Vpisani so v Gasilsko zvezo Slovenska Bistrica, s katero dobro sodelujejo, prav tako dobro sodelujejo z vsemi gasilskimi društvi. Danes društvo šteje 154 članov, od tega pretežni del mladine. V društvu delujejo tri desetine, dve moški in ženska, katere dosegajo zavidljive rezultate, ki naše ime ponesejo širom po Sloveniji ter tudi izven nje.

Prostovoljno gasilsko društvo Tinje zajema požarno območje na območju KS Tinje, ki se razteza na nadmorski višini od 400 do 1340 m nadmorske višine, na pretežno hribovitem predelu Pohorja. Požarni okoliš meri 3700 ha, pretežni del obsegajo gozdne površine in naselja: Veliko Tinje, Malo Tinje, Radkovec, Tinjska Gora 1, Tinjska Gora 2, Turiška vas na Pohorju, Jurišna vas, Urh, Rep in Planina pod Šumikom s celotnim naseljem RTC Trije kralji.

Gasilci so veseli in ponosni na dosežene cilje v preteklih letih; zavedajo se, da so vložili ogromno dela in truda ter finančnih sredstev, vlagati in delati bo potrebno tudi v prihodnje, saj jih v to sili hiter razvoj tehnologije ter vedno nove zahteve.


VPRAŠANJA KRAJANOV
Odgovori na vprašanja
VPRAŠAJTE NAS
KNJIGA GOSTOV
Kaj so napisali drugi
Posredujte našo stran
VAŠE MNENJE