AKTUALNO
• Novice
• Svet KS Tinje
NAROČITE SE NA INFO.
NAKLJUČNA SLIKA
GALERIJA SLIK
Vreme pri nas    

DRUŠ TVA IN AKTIVI
Društvo upokojencev Tinje

Društvo upokojencev Tinje je leta 1995 ustanovilo deset članov, danes je članov že stopetinpetdeset. Poleg upravnega odbora, ki vodi in usmerja društvo, je dobro razvita poverjeniška mreža po vseh vaseh. Naloga poverjenika je ohranjati neposreden kontakt s člani ter seznanjanje z aktivnostmi društva. Društvo organizira izlete, poleti se odvija društveno srečanje, pozimi zaključek leta, kjer se člani poveselijo in zaplešejo. Vsako leto se ob koncu leta člani zberejo na občnem zboru, kjer se poda poročilo o delu in tudi finančno stanje društva. Poudariti je potrebno, da so občni zbori dobro obiskani, da so razprave nadvse zanimive ter da člani kritično ocenjujejo delo in v razpravi dajejo napotke za še kvalitetnejše delo.


V društvu deluje več sekcij. Najaktivnejši so člani telovadnega društva, nič manj pa tudi šahisti, strelska sekcija je šele v povojih. V društvu zelo aktivno deluje odbor za socialo. Člani tega odbora ob koncu leta obiščejo in obdarijo ostarele člane, ki se teh obiskov zelo razveselijo. Izpostaviti je potrebno nekaj zelo aktivnih članic društva: Štefka Gracej (blagajničarka 10 let) in Minka Stegne (tajnica 10 let) sta dobili plaketo za deset let delovanja v društvu vse od ustanovitve dalje. Prav tako je potrebno omeniti njihovo trenerko Drobnič Marijo – Mimico, ki skrbi za to, da so upokojenci v vrhunski telesni pripravljenosti.

Delo članov presega ustaljen način delovanja društva, saj člani zelo radi priskočijo na pomoč ob raznih krajevnih dogodkih. V letu 2008 so tako zelo aktivno sodelovali pri izvedbi nove maše. Ob tej priliki so pletli vence in pekli kruh, potice in pecivo v sodelovanju s Turističnim društvom in Aktivom kmečkih žena Tinje.


VPRAŠANJA KRAJANOV
Odgovori na vprašanja
VPRAŠAJTE NAS
KNJIGA GOSTOV
Kaj so napisali drugi
Posredujte našo stran
VAŠE MNENJE