AKTUALNO
• PROJEKTI V OKVIRU LAS
• Lokalne volitve 2018
• Obvestila
NAROČITE SE NA INFO.
NAKLJUČNA SLIKA
GALERIJA SLIK
Vreme pri nas    

ObvestilaOBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE NA VODOVODNEM SISTEMU


VELIKO TINJE IN TURIŠKA VAS


KRAJEVNA SKUPNOST TINJE obvešča uporabnike pitne vode v naseljih VELIKO TINJE in TURIŠKA VAS, da je voda zdravstveno ustrezna, zato je ni potrebno več prekuhavati.

Vodja HACCP sistema Jasmina Gričnik                       
Predsednik KS Tinje Maksimiljan TramšekVeliko Tinje, 14.10.2021


OBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE NA VODOVODNEM SISTEMU
VELIKO TINJE

Uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Veliko Tinje obveščamo, da je zaradi neskladnega
odvzetega vzorca pitne vode, OBVEZNO PREKUHAVANJE VODE. Obveščamo vas tudi, da se ukrepi za odpravo neskladnosti že izvajajo.
Ukrep prekuhavanja pitne vode izvajajte do preklica.

Navodila za prekuhavanje vode so naslednja:
- vodo dezinficirajte s prekuhavanjem
- voda naj burno vre 3 minute
- najbolje, da jo pustite v isti posodi, v kateri ste jo prekuhali
- pokrito hranite v hladilniku in jo za pitje uporabljajte 24 ur, izjemoma do 48 ur.

Vodja HACCP sistema Jasmina Gričnik                       
Predsednik KS Tinje Maksimiljan TramšekVeliko Tinje, 14.10.2021

OBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE NA VODOVODNEM SISTEMU
TURIŠKA VAS


Uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu TURIŠKA VAS obveščamo, da je zaradi neskladnega odvzetega vzorca pitne vode, OBVEZNO PREKUHAVANJE VODE.
Obveščamo vas tudi, da se ukrepi za 
odpravo neskladnosti že izvajajo.
Ukrep prekuhavanja pitne vode izvajajte do preklica.

Navodila za prekuhavanje vode so naslednja:
- vodo dezinficirajte s prekuhavanjem
- voda naj burno vre 3 minute
- najbolje, da jo pustite v isti posodi, v kateri ste jo prekuhali
- pokrito hranite v hladilniku in jo za pitje uporabljajte 24 ur, izjemoma do 48 ur.

Vodja HACCP sistema Jasmina Gričnik
Predsednik KS Tinje Maksimiljan Tramšek
Veliko Tinje, 20.10.2020

OBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE NA VODOVODNEM SISTEMU

VELIKO TINJE
TINJSKA GORA


KRAJEVNA SKUPNOST TINJE obvešča uporabnike pitne vode v naseljih VELIKO TINJE in TINJSKA GORA, da je voda zdravstveno ustrezna, zato je ni potrebno več prekuhavati.


Veliko Tinje, 12.10.2020


OBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE NA VODOVODNEM SISTEMU

VELIKO TINJE
TINJSKA GORA

Uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu VELIKO TINJE in TINJSKA GORA obveščamo, da je zaradi neskladnega odvzetega vzorca pitne vode, OBVEZNO PREKUHAVANJE VODE. Obveščamo vas tudi, da se ukrepi za odpravo neskladnosti že izvajajo. O preklicu ukrepa boste obveščeni.


Ukrep prekuhavanja pitne vode izvajajte do preklica.

Navodila za prekuhavanje vode so naslednja:
- vodo dezinficirajte s prekuhavanjem
- voda naj burno vre 3 minute
- najbolje, da jo pustite v isti posodi, v kateri ste jo prekuhali
- pokrito hranite v hladilniku in jo za pitje uporabljajte 24 ur, izjemoma do 48 ur.Vodja HACCP sistema  Jasmina Gričnik                        

Predsednik KS Tinje Maks Tramšek

 Lokalne volitve 2018
LOKALNE VOLITVE 2018
PROJEKTI V OKVIRU LASLAS_Leader logotipi_m


NAZIV OPERACIJE
Dostopna arheološka dediščina, njeno doživetje in učenje v naravi

AKRONIM OPERACIJE
AKTIVNO POHORJE

TRAJANJE OPERACIJE
september 2018 – avgust 2019

POVZETEK
Dostopna arheološka dediščina, njeno doživetje in učenje v naravi  z akronimom Aktivno Pohorje je nadgradnja projekta Po poteh kulturne dediščine Pohorja z akronimom Doživetje Pohorje, za katerega je vlagatelj v letu 2013 že pridobili sredstva iz programa za razvoj podeželja (Zadruga LAS Dobro za nas) ter ga uspešno izvedel. Nov projekt povezuje 3 projektne partnerje; Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Krajevno skupnost Tinje ter Planinsko društvo Slovenska Bistrica.

Pri oblikovanju skupnega projekta je rdečo nit predstavljala kulturna dediščina Pohorja, še posebej pa arheološka dediščina. Bogastvo arheološke dediščine se skriva v arheoloških  izkopaninah in zidnih ostankih, ki pričajo o zanimivem in pestrem življenju ljudi na našem območju v preteklosti. Cilj projekta je oblikovati program za izlet, ki bo na zanimiv in doživljajski način predstavil vsakdanje življenje v času Slovanov in Rimljanov ter omogočil, da se bodo udeleženci izleta aktivno vključili v interdisciplinarno pripovedovanje zgodovine. Trajnost projekta bomo zagotavljali tako, da se bo program za izlet po zaključku projekta izvajali v lokalni skupnosti, zato bomo v okviru projekta za izvajanje programa izleta izobrazili turistične animatorje, ki bodo pridobljeno znanje prenašali na udeležence programov. Kandidate za turistične animatorjev bomo iskali v lokalni skupnosti. V okviru projekta bomo izvedli testiranje programa za izlet za različne ciljne skupine (turisti, otroci, družine in ranljive skupine) iz celotnega območja LAS. Območje izvajanja programa za izlet je krajevna skupnost Tinje v občini Slovenska Bistrica.

Nov program za izlet bi nato z ostalimi izleti pod blagovno znamko Doživetje Pohorja povezali v skupen kulturno turistični produkt in ga s pomočjo promocijski kanalov razširili na območje LAS ter izven.

Posredni cilji projekta so:
- popestritev turistične ponudbe Pohorja z vključitvijo kulturno – arheološke dediščine
- s vključevanjem kulturne dediščine v turistično ponudbo kraja povečati število turistov, tudi tujih
- izboljšati kvaliteto življenja na podeželju
- spodbuditi obiskovalce Pohorja k aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi
- izobraziti in informirati lokalno skupnost ter jo povezati z izvajalci turističnih aktivnosti na Pohorju
- izboljšati kakovost vsakdanjega življenja
- kulturno dediščino podeželja narediti dostopno ciljnim skupinam projekta
- spodbujati ustvarjalnost
- ohranjanje nepremične kulturne dediščine

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE
- oblikovan nov program za izlet
- testiranje programa za izlet
- organizacija in izvedba izobraževanja turističnih animatorjev za izvedbo programa za izlet
- postavitev cestnih smerokazov do arheološkega najdišča Ančnikovo gradišče v Jurišni vasi
- urediti del gozdne pohodne poti in postavitev lesenih označevalnih tabel do arheološkega najdišča Ančnikovo gradišče v Jurišni vasi
- promocijski material

Klikni na logo za povezavo.


NAZIV OPERACIJE
Povezovanje kulturno turističnih potencialov na območju občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane

AKRONIM OPERACIJE
DOŽIVETJA MED POHORJEM IN BOČEM

POVZETEK
Območje občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica predstavlja zaokroženo geografsko celoto med Pohorjem in Halozami, katerega vežejo skupna preteklost, skupni razvojni interesi in načrti za prihodnost.

Na območju partnerskih občin se vsako leto odvijajo številne tradicionalne prireditve (pustne prireditve, etnološki večeri, Starobistriški večeri kulture, Podobe bistriških domačij, Studeniški kulturni večer, Žive jaslice, Martinovanja, različni kramarski sejmi itd.), ki privabijo večinoma samo lokalno prebivalstvo in nimajo širšega vpliva izven lokalnih okvirjev.

Ugotavljamo, da bi lahko z avtentičnimi in vsebinsko raznolikimi prireditvami lokalnega značaja  dopolnili in obogatili turistično ponudbo, ki bi pomembno vplivala na razvoj kulturnega turizma oziroma na prepoznavnost območja med Pohorjem in Bočem kot privlačne turistične destinacije.

Prav tako želimo ustvariti dodano vrednost lokalnim pridelkom (izdelkom), jih ponuditi širšemu krogu lokalnega prebivalstva kot tudi zunanjim obiskovalcem (turistom). S tem bomo omogočili tudi nove prodajne poti lokalnim pridelovalcem (kmetom in obrtnikom).

CILJI
Da bi ob koncu projekta oblikovali skupni integralni turistični proizvod, se bomo projekta lotili po korakih, in sicer bomo z izvedbo aktivnosti uresničevali naslednje cilje:
- kako oblikovati skupni turistični produkt (raziskovalno delo, strokovno delo, delo na terenu),
- kako se povezovati med seboj (pregled primerov dobrih praks pri povezovanju ponudnikov in trženju skupnih turističnih produktov v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem),
- kako pospešiti prodajo (delavnice) in
- na kakšen način pristopiti k uspešni predstavitvi lastne ponudbe (prireditve, sejem, razstava, promocija / marketing).

PRIČAKOVANI REZULTATI 
Namen skupne operacije je analizirati stanje na področju prireditvene dejavnosti na območju partnerskih občin ter med sabo povezati nadgrajeno ponudbo turističnih prireditev in kulturne dediščine v integralen turistični produkt, ki bi povečal prepoznavnost območja kot atraktivne in zanimive turistične destinacije s pestrimi doživetji in raznovrstnimi oblikami turistične ponudbe.

 

Klikni na logo za povezavo.VPRAŠANJA KRAJANOV
Odgovori na vprašanja
VPRAŠAJTE NAS
KNJIGA GOSTOV
Kaj so napisali drugi
Posredujte našo stran
VAŠE MNENJE